Novinky 
News

Silent wounds

tvorba po dlouhé pauze

Toto dílo jsem tvořila vlastně náhodně ve spolupráci s přítelkyní bratra, která nejdříve vytvořila to krásně barevné pozadí. Mě nechala dotvořit zbytek. Tak snad se jí ten výsledek líbí tak jako mě a ostatním :)

Název ´Tiché rány´ pojednává o zranitelnosti, smutnění v soukromí, o ránách, které už jsou třeba tak někde hluboko, že nejdou vidět. Někde asi hluboko v podvědomí, v hlubinách oceánů. V těch oceánech nalezneme velryby, třeba i majestátné plejtváky, kteří jsou tichými obry proplouvajícími mořem, životem, proudem, který je unáší ..ať už je potká cokoli.

Výstava mých děl v centru Prahy

Exhibiton of my work in the centre of Prague


Ráda bych Vás všechny, co to čtete, pozvala na výstavu mých obrazů, která se koná od 19.3-28.3 2018 v Muzeu smyslů v Praze 1, Jindřišské 20 :)

Výstava je v rámci klasické prohlídky muzea.

I´d like to invite everybody who is reading this to come to the exhibition of my work, taking place 19.3-28.3 2018 in Museum of Senses at Prague 1, Jindřišská 20 :)

The exhibit is included in the usual visit of the museum.

´Little ball of fluff´

První oficiální pokus o olejomalbu

        Tak konečně jsem zplodila první oficiální olejomalbu. Trvala mi přibližně něco kolem 12 hodin a lehké to opravdu nebylo. Nicméně už se oleje nebojím tak moc jako předtím!

Dozvěděla jsem se, že se dělá i kupříkladu položení druhé vrstvy po té co první uschne a pak že se provádí ještě tzv. lazurování. Byly to nervy teda ! Ale výsledek na první oficiální pokus vyšel docela dobře myslím.

          So, finally, I´ve finished my official first oil painting. It took me like 12 hours altogether and lord, it was anything but piece of cake. Nevertheless, I´m not afraid of oil colors as much as before!

I´ve learned that one has to paint a second layer for example and after that one is all dry, one has to proceed with smtg called lazuring. It made me anxious a lot! But the result for a first try turned out to be pretty good I think.

´My Godot´

Malba při příležitosti zúčastnění se soutěže ArtPrizeCBM
Work done for the occasion of ArtPrizeCBM contest
translation coming soon

            Tak. Konečně jsem zafinišovala svoji první ´opravdovou figurální kresbu´. A to k příležitosti soutěže, která se koná po Evropě - ArtPrizeCBM a  já se jí chtěla zúčastnit. Soutěž je mezinárodní a soutěží se nejenom v malbě, ale i v sochaření či ve filmovém ztvárnění. Téma na soutěž je dané - ´Waiting´. Tak jsem si řekla - musí to být emocionální bomba :D Takže jsem se rozhodla pro obraz, který bude vzbuzovat spíše negativní emoce, ale ponese o to hlubší význam. Název díla ´My Godot´ odkazuje na známé dílo ´Čekání na Godota´ od Samuela Becketta a  jeho příběh o nesmyslném čekání spojuje s láskou.

´Residuum´

příběh dvou duší
The story of two souls

        Někdy Vaše psýché zažije takové emocionální zvraty, že už samo neví, co cítí a co je správné či co by si přálo. A to je jedna z ideálních chvil na namalování nového obrazu.  Podkladem pro obraz byla změť mnoha pocitů. Schovává se v něm především příběh o oboustranné bolesti, karmě, ale i o uzdravování a především odpouštění jak sobě, tak druhému. Posouvání se někam dál, ´smazání tabule´. Nejedná se o ideu spříznění duší, jak by se mohlo zdát. Spíše snahu o porozumění, objektivitu a o poděkování. Sám obraz je pak výsledkem všech těchto pocitů. Je právě o tom zcela jediném, co na konci vždy zůstane - jako když se rozčeřená voda konečně ustálí. O ´residuu´.

         sometimes your psyché experiences such emotional chaos that it doesn´t know anymore what it´s feeling, what is right or what it yearns for. And thats exactly a perfect moment to create a new painting. The basis for this work was mostly a big pile of conjugating feelings. There´s mostly the story about equal pain, karma, but also healing and forgiving yourself as well as the other person hidden in it. It´s about moving forward, ´cleaning the board´. It´s not about the concept of soulmates itself, as it might appear. More like about the effort to understand, to be objective and about expressing thank yous. The painting altogether is about the only thing that in the end always remains - as if ripply water finally becomes still.  About ´residuum´.

´Finding peace´

hra barev
translation coming soon

         Jako vždy, zase mne jednou popadla nálada na něco barevného. Barvy, to je prostě moje. Tak jsem si po dlouhé době zase vzala suché pastely do ruky a výsledek nebyl k zahození. Tak jsem jej použila jako námět na malý obrázek a nelituju :) Je dobré vědět, že dokážu stále vymýšlet zcela originální obrazy!

Zúčastním se! I´m attending!

Mezinárodní veletrh současného umění
International fair of modern art

      Oh la la! příští rok mne uvidíte vystavovat na Mezinárodním veletrhu současného umění v holešovicích v září  2018 ! Budu moc ráda za všechny, co se přijdou podívat, ať už známé či neznámé tváře:)

můj profil vystavovatele naleznete zde:

https://www.atelierartfest.cz/karin-mosnickova/

Oh lala! Next year you will see me and my work at the International fair of modern art at Holešovice in Prague in september 2018! I will be glad to see everyone that decided to stop by, let it be known or unknown faces :)

My profile for the exhibit is to be found here:

https://www.atelierartfest.cz/karin-mosnickova/

´Protect the weaker´


    Tak jsem zase měla chuť na něco opravdu roztomilého. Takže když jsem náhodou narazila na fotku malé myšky na palci, už jsem brala do ruky štětec!
      Jak jsem postupovala s malbou, docházelo mi, že to zároveň bude hezky projektovat moji lásku ke zvířatům a můj zájem o jejich ochranu. Název už byl jasný, Protect the weaker, alias ochraňuj slabší. Chtěla jsem se zaměřit na detail, takže jsem použila malé plátýnko s rozměry cca 18x25. Pro malou myš malé plátno!

     After a while, I thought of painting something truly cute. So right when I stumbled upon a photo with a tiny mouse, I already had a brush in my hand!

As I was proceeding, I realised it´s gonna correspond very well with my deep personal love I feel to animals and my interest in their protection. Title was already clear, Protect the weaker. I wanted to make it more about details so I intentionally used a very small canvas 18x25.
For a tiny mouse tiny canvas!


´Shortcut to the Neverland´

obraz na zakázku na motiv Petra Pana v Tianjinu
translation coming soon

Jeden z mých prvních prodaných obrazů vytvořených na zakázku! Zadání ovšem nebylo snadné - Petr pan s Wendy v Čínském městě Tianjin, rozměry 50x40.

Obraz měl být hodně snový, s postavičkami, ve kterých se mohou shlédnout děti. Těžko říct, co bylo těžší - pozadí Tianjinu nebo Petr Pan s Wendy. Navíc malování postav se všeobecně poměrně vyhýbám, protože si v tom tolik nevěřím - pro jistotu jsem tedy využila pomoci fólií a nejdřív si udělala nákresy. Především s Wendy bylo dilema, kam ji umístit. Ale myslím, že výsledek se nakonec dost vydařil! 

Finální podoba
Finální podoba

Baví mě dělat obrazy s nějakými zajímavými prvky. Proto jsem se zde vyžila na Zvoněnce, víle s vílím prachem, improvizovala jsem a použila jsem trochu zafixovaných flitrů a podruhé v životě fluorescenční barvu, co po nasvícení svítí v noci. Obraz tak může být pro děti i zábavou, protože se na zvoněnku můžou podívat i v noci.

Jsem velice potěšena, že se obraz paní Babčanové líbil a k mé velké radosti se mi dostala do rukou i krátká recenze nové majitelky díla:

... A měla jsem velké štěstí, když se kamarádka zmínila o tom, že její dcera teď maluje obrazy. Jelikož byla ochotná vytvořit jeden do 14 dnů, začala jsem fantazírovat. Petr Pan a Wendy by se mi líbili z té knížky, ale namísto Země nezemě by mohli doletět přímo do Tianjinu. Na malý papírek jsem napsala vstupní informace a pak začaly správné telefonáty typu: Píšeš, že to město nemá být smutné, spíš fádní; jen nějaké okýnko třeba může svítit - a to má tedy být v noci? ...

    Konečné dílo sice nakonec těsně přesáhlo velikost kufru, což mi dalo zabrat při balení, ale všem se moc líbí a nejlepší je, že pohledu na město, který si umělkyně vybrala, vévodí nejvyšší stavba ve městě, ve které na 32 patře pracuje Pavel. Obraz se jmenuje se Zkratka do Země nezemě..

Malba obrazu ´Remember me´

v zatím největším rozměru 80x80

Finální podoba
Finální podoba

    Odhodlávám se malovat na větší a větší plátna. ´Remember me´ je zatím ze všech největší s rozměrem 80x80. Zajímavý fakt - Inspiraci jsem vzala tentokrát né z mé hlavy, ale z počítačové hry, v níž se podobný námět obrazu objevil. 

    Aby byl ještě víc unikátní,zkusila jsem na něm poprvé použít Glow akryl barvu, která při nasvícení svítí ve tmě. Fotoaparátem jde efekt zachytit dost obtížně, ale něco málo se mi zachytit přece podařilo! Malbu této abstrakce jsem si fakt užila, baví mě si s malbou hrát - použila jsem i metodu zkapávání barvy jak z vrchu obrazu, tak zespodu.

Free art friday

1. dubna 2017

    Letos poprvé jsem se zúčastnila akce FAF a byl to magický večer! Vyzkoušela jsem si vyrábění aranžmá před veřejností a zjistila na vlastní oči, co si o mých obrazech myslí ostatní. Reakce byly více než pozitivní a to mi udělalo velkou radost!      Na konci jsem dokonce měla možnost poznat slečnu, jež dostala moji malbu ´Abstractum momentum´ a byla z ní naprosto unešená. Není nic lepšího, než vedět, že jste někomu takhle udělali radost!
This year for the first time I´ve attended the event of Free art friday and it was a magical evening! I´ve tried making decorations infront of people and I´ve also found out what are people thinking about my work. The reactions were more than positive and that made me really happy! At the end I even had the opportunity to get to know a girl, that asked for one of my works and she was thrilled by getting it in the end.  There´s nothing better than to know you made someone this jumping from joy!


Můj prozatimní ´Ateliér´


    Kdyby někoho zajímalo, kde tvořím, tak prozatím takto a tady! Konečně mám aspoň svůj tvořící koutek a nemůsím mít pracovnu v pokoji, kde spím. Sice bych nepohrdla v budoucnu větším prostorem a lepším způsobem skladování a organizace, ale i teď je toto velký pokrok od práce na zemi v pokojíku. Takže cítím velkou vděčnost a spokojenost!

If anyone ever wondered where I create, then here and this way! Finally I got at least some space for my work only and I get to eliminate the extra mess I had in my room so far. But even so, it ´s a big step forward from working on the ground. So i´m fairly satisfied!