Aranžmá
fotogalerie

Compassion,love and gratefulness
Compassion,love and gratefulness

          Aranžmá jsou dělaná z nejrůznějších materiálů - od korálků po figurky zvířátek. Květiny a listy, jež tvoří základ, jsou ale vždy plastové, aby mělo dílo nějakou trvanlivost. Dotyk přírody u některých kousků tvoří pravé dřevo. Výhodou u takových  dekorací je prakticky nulová údržba!  Stačí je umístit ideálně na nepřašné místo a pro maximální využítí lze i dokoupit sprej na oživení barev, který je běžně k dispozici v obchodech.


Arrangements are created by using different material - from beads to small animal figures. Flowers and leaves, that are the main component, are always plastic though, which ensures the longevity of a work. The touch of the nature by some makes true pieces of wood. The advantage of these decorations is above all literally zero maintainance ! All you have to do is to put them somewhere not much dusty and for maximal utilisation there´s also a possibility to buy a sprey for reviving the colors, which is normally available in shops.


Dekorace, co má duši
Decoration with a soul

Darujte dekoraci, která je opravdu jedinečná, dělaná ručně a s péčí!

Každé dílo, na kterém pracuji, se vytváří na základě nějakého konkrétního pocitu, podle kterého pak také naprostou většinou získá svůj název. Vedle toho vyrábím i dekorace  na přání klienta

Give someone a decoration trully unique, made by hand and with care!

Every piece I work on is made on the basis of concrete emotion, according to which it also gets its title. Besides that I also create decorations at clients request.

Líbí se Vám má tvorba? Do you like my work?